Vyberte stránku

GEMAL ITALY Srl

GEMAL ITALY Sro se nabízí podnikům, které potřebují outsourcing svých činností. Řešení jsou poskytována prostřednictvím cíleného poradenství týkajícího se služeb poskytovaných podniky zákazníkům v různých oblastech.
Využít služeb společnosti GEMAL ITALY Sro znamená mít jedinou kontaktní osobu připravenou na každé řešení outsourcingu, užitečné a výhodné co do kvality výrobních produktů a pro optimalizaci a kontrolu nákladů.

Zkušenost a kvalita

 

Využíváme kapilární síť společností, které působí na celém národním území s více než 1200 pracovníky schopnou efektivně a včas odpovídat na jakýkoli požadavek.
Technické schopnosti, rozdělení kompetencí, vysoká spolehlivost a neustálá aktualizace nových metodologií práce doplňují naši specifickou kompetenci v odvětví.

Prostřednictvím optimalizace procesů pro zlepšení produktivity a kvality nabízených služeb a vysoce kvalifikovanou a organizovanou strukturou,

GEMAL ITALY Sro působí jako jediná kontaktní osoba pro splnění požadavků jakéhokoli typu podniku a zcela jistě za konkurenční ceny. Kvalita ve službě produktivity a bezpečnosti.

 

Hodnota pro zákazníka, boj proti plýtvání

V mezinárodním prostředí, které se neustále mění a vyvíjí dnes podniky potřebují pružná a kvalifikovaná řešení bez omezení, která umožňují čelit a předjímat jakýkoli cíl: schopnost přesné a přizpůsobené odpovědi na požadavky každého zákazníka je základem pro každý podnik, který chce obstát na konkurenčním trhu.

GEMAL ITALY Sro, silná a s kvalifikovanou zkušeností v outsourcingu logistických činností a integrovaných služeb, nabízí širokou škálu řešení pro každý typ průmyslu a pro zákazníky, kteří potřebují řídit široký a diverzifikovaný vějíř činností.

Outsourcing zajišťuje bezpečné profesionální a efektivní řízení činností, zlepšení kvality a zvýšení produktivity a z to vyplývající hospodářskou úsporou.

Nabídka společnosti GEMAL ITALY Sro se rozšiřuje každým dnem na základě požadavků jejích klientů a vývoji trhů, zasahuje do inovací s investičními programy, které zajišťují neustálý růst jejích činností a současně zaručují efektivnost a kvalitu jejích řešení v čase.

Služby GEMAL ITALY Sro

Jsme schopni poskytnout cílené odpovědi na mnoho faktorů proměnlivého světa služeb, nabízíme specifické poradenství pracovníkům ve veřejném odvětví, školství, místní samosprávě, asociacím a soukromým podnikům, s realizací všech služeb, ať již objednavatel působí v jakémkoli odvětví kategorie výrobků. Široká a kompletní škála služeb spojená se schopností působit na celém národním území, zaručená profesionalitou našich interních a externích spolupracovníků, pečlivě koordinovaných týmem profesionálů umožňuje společnosti GEMAL ITALY Sro nabízet integrované služby schopné podporovat podnikatele při vedení a řízení jeho podniku a odpovídat komplexně, kvalifikovaně a pružně na požadavky zákazníka.

Máme následující certifikace

UNI EN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

LOGISTICKÉ SLUŽBY

Zaručujeme maximální pružnost prostřednictvím personálu vybraného velmi přísnými metodami. Lidské zdroje, vyučené a vyškolené pro jednotlivé funkce, vykonávají své úkoly s maximální kompetencí a vždy se zaměřením na kvalitu a uspokojení potřeb zákazníka. Tým je koordinován vedoucími pracovníky v každodenním kontaktu s řídícími centry a je zajištěn specifickým pojištěním občansko-právní odpovědnosti s celkovým krytím.

GLOBÁLNÍ BEZPEČNOST

Na podporu činností logistiky nabízíme specifické služby řízení služeb bezpečnosti a řízení údržby prostor a nemovitostí.
• RECEPCE
• VRÁTNICE
• ÚSCHOVA
• OZBROJENÁ OSTRAHA
• PARKOVIŠTĚ A GARÁŽE
• CALL CENTRUM

INTEGROVANÁ SPRÁVA

Vytváříme, spravujeme a uvádíme do provozu služby integrované správy pro rezidenční komplexy, nemocnice, hotelové struktury našich zákazníků. Navrhovaná řešení jsou navržena na základě požadavků a cílů každého jednotlivého zákazníka a jsou plánovaná a monitorovaná informačními nástroji a manažerskými modely přizpůsobenými ad hoc.

PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

Nabízíme kompletní služby čištění a hygieny prostředí, údržbu zelených ploch a zahrad. V každé fázi nabízených služeb zasahuje specializovaný personál s pomocí specifických nástrojů pro dosažení celkové efektivity s aplikováním protokolů údržby hygieny prostředí a se zařízeními.

Analýza strategických pokynů

Podpora vedoucích pracovníků

Definování potřeb a očekávání

Označení problematiky

Definování plánů zásahu

Check-up analýzy procesů
Sběr dat a objemů
Analýza kritických míst a návrhy

Operativní plán nákladů a přínosů

Kontroly postupu

Závěrečný report

Kontaktujte nás

Budeme rádi, když budeme moci splnit jakýkoli Váš požadavek.
Kontaktujte nás a vyžádejte si poradenství.

Napište nám zprávu

Sídlo a operativní sídlo

u zelezne lavky,10 – 110 00 Praha 1 – Czech Republic
Tel. 420 73 13 08 738

Sídlo ředitelství

Sídlo a operativní sídlo

Via A. Pacinotti, 16 - 20090 Buccinasco - Milano (MI)
Tel. 02 835938

Via Felice Bellotti,15 - 20129 Milano (MI)
CF/P.I. 11091210960